Етикет SQL | Курсове по Бази данни, SQL курсове
Tag Archives for " SQL "

Въведение в SQL | Introduction to SQL

Курс Въведение в SQL / Introduction to SQL

В курса „Въведение в SQL / Introduction to SQL“ се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език  SQL,  поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др.С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни.

SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети | SQL Data Analysis and Reporting

Курс SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети

SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети (Business intelligence Data reporting)  Анализът на данни, свързани с дейността на фирми и организации и изготвянето на отчети, е важна част от работата на широк кръг специалисти: икономисти, счетоводители, търговци и др. Независимо от наличието на съвременни корпоративни информационни системи с множеството справки заложени в тях от разработчиците на съответната система, реалните възможности и варианти за извличане на информация от бази данни са многократно повече.

Програмиране на PL/SQL | PL/SQL Programming

Курс Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)

Kурсът “Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)” е естествено продължение на курса „PL/SQL за програмисти и администратори“  и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.

PL/SQL за програмисти и администратори | Oracle PL/SQL Programming

Курс PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)

Курсът „PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)“  е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни на компанията Oracle. Основната задача на PL/SQL е да разшири стандартните възможностите на езика SQL и добави към тях нови типове данни, конструкции за условна и циклична обработка, курсори, функции, процедури и много други.

NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications

Курс NoSQL: Бази данни за интернет приложения (NoSQL Databases for Web Applications)

Курсът NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications има  за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни съдържащи слабо структурирани данни  и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни.