Етикет left right join | Курсове по Бази данни, SQL курсове
Tag Archives for " left right join "

Въведение в SQL | Introduction to SQL

Курс Въведение в SQL / Introduction to SQL

В курса „Въведение в SQL / Introduction to SQL“ се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език  SQL,  поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др.С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни.