Етикет нормализация | Курсове по Бази данни, SQL курсове
Tag Archives for " нормализация "

Проектиране на бази данни | Database Design

Курс Проектиране на бази данни (Database Design)

В курса Проектиране на бази данни  (Database Design) се изучават  подходите и методите за  създаване на бази данни с оптимална структура и организация. Разглежданите в курса въпроси и проблеми играят ключова роля в разработката на ефективни бизнес приложения и уеб сайтове.