Курс Програмиране на PL/SQL | Курсове по Бази данни, SQL курсове

Програмиране на PL/SQL | PL/SQL Programming

Курс Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)

Kурсът “Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)” е естествено продължение на курса „PL/SQL за програмисти и администратори“  и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.

За курса

Допълнителните въпроси в този курс включват теми като курсорискладирани процедури и функциитригери, управление на транзакции, използване на вградени  и създаване на собствени пакети.

Изучаваните в курса обекти от базата данни и елементи на езика PL/SQL намират широко приложение при разработка на бизнес приложения работещи с бази данни и в множество задачи свързани с администриране на бази данни.

За успешно разбиране и усвояване на учебния материал и множеството практически примери в курса са необходими знания и умения за работа с SQL заявки и работа с бази данни.

Теми

 • явни и неявни курсори
 • складирани процедури
 • складирани функции
 • тригери
 • управление на транзакции
 • вградени пакети
 • създаване на собствени пакети

Продължителност и цена

Делничен курс
 • Продължителност: 3 седмици
 • Цена :  122,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Съботно-неделен курс:
 • Продължителност: 2 седмици
 • Цена на курса: 122,00 лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?