Курс Програмиране на PL/SQL | Курсове по Бази данни, SQL курсове

Програмиране на PL/SQL | PL/SQL Programming

Курс Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)

Kурсът “Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)” е естествено продължение на курса „PL/SQL за програмисти и администратори“  и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.


За курса


Допълнителните въпроси в този курс включват теми като курсорискладирани процедури и функциитригери, управление на транзакции, използване на вградени  и създаване на собствени пакети.

Изучаваните в курса обекти от базата данни и елементи на езика PL/SQL намират широко приложение при разработка на бизнес приложения работещи с бази данни и в множество задачи свързани с администриране на бази данни.

За успешно разбиране и усвояване на учебния материал и множеството практически примери в курса са необходими знания и умения за работа с SQL заявки и работа с бази данни.


Теми

  • явни и неявни курсори
  • складирани процедури
  • складирани функции
  • тригери
  • управление на транзакции
  • вградени пакети
  • създаване на собствени пакети


Интересувате се от курса?

Включете се в PL/SQL за Oracle разработчици, програмисти и администратори на бази данни, част от което е и това обучение. Начало: 11 май, събота от 14:00.