Курс PL/SQL за програмисти и администратори | Курсове по Бази данни, SQL курсове

PL/SQL за програмисти и администратори | Oracle PL/SQL Programming

Курс PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)

Курсът „PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)“  е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни на компанията Oracle. Основната задача на PL/SQL е да разшири стандартните възможностите на езика SQL и добави към тях нови типове данни, конструкции за условна и циклична обработка, курсори, функции, процедури и много други.

 


За курса


Обучението е изцяло с практическа насоченост и обхванатите в курса „PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)“ теми са полезни за широк кръг специалисти работещи с бази данни и със сървърите на Oracle. Версия на сървъра, която се използва в обучението е Oracle XE 11.

За успешно разбиране и усвояване на учебния материал и множеството практически примери в курса са необходими знания и умения за работа с SQL заявки и работа с бази данни.

Модулът е част от пакета „SQL. Управление и проектиране на бази данни„.


Теми

  • инсталиране на Oracle XE
  • работа с приложението SQL Developer
  • структура на PL/SQL скрипт
  • променливи и типове данни
  • условни конструкции IF и CASE
  • конструкции за циклично изпълнение LOOP, FOR WHILE
  • явни и неявни курсори
  • дефиниране на собствени типове данни
  • динамични  SQL заявки с EXECUTE IMMEDIATE
  • обработка на изключения с EXCEPTION, RAISE, raise_application_error()


Интересувате се от курса?

Включете се в PL/SQL за Oracle разработчици, програмисти и администратори на бази данни, част от което е и това обучение. Начало: 11 май, събота от 14:00.