Курс NoSQL бази данни за интернет приложения | Курсове по Бази данни, SQL курсове

NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications

Курс NoSQL: Бази данни за интернет приложения (NoSQL Databases for Web Applications)

Курсът NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications има  за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни съдържащи слабо структурирани данни  и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни.

За курса

NoSQL (Not Only Structured Query Language) са сървъри за бази данни работещи с нерелационни бази данни. Създадени за нуждите на приложенията работещи в Интернет,  те дължат своята популярност на високата си производителност, добра мащабируемост и гъвкавост при работа с големи обеми от слабо структурирани данни.

За разлика от релационните сървъри за бази данни използващи като език за заявки SQL (Structured Query Language) и съхраняващи данните в таблици, при NoSQL сървърите разнообразието от езици  за заявки и начини на съхранение на данните е доста голямо.

В курса „NoSQL: Бази данни за интернет приложения“ се разглеждат  категориите сървъри,  начините за съхранение и органиция на данните и  използваните езици за заявки при NoSQL сървърите. В практическата част на курса се използват сървърите MongoDB, CouchDB и Neo4j.

За кого ще бъде полезен курса „NoSQL: Бази данни за интернет приложения (NoSQL Databases for Web Applications)“?

Курсът e подходящ за разработчци на приложен софтуер, уеб приложения и администратори желаещи да разширят своите знания и практически умения в областта на базите данни.

Теми

какво се изучава в курса

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?