Курс Въведение в SQL | Курсове по Бази данни, SQL курсове

Въведение в SQL | Introduction to SQL

Курс Въведение в SQL / Introduction to SQL

В курса „Въведение в SQL / Introduction to SQL“ се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език  SQL,  поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др.С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни.

За курса

Курсът по SQL  е организиран по начин позволяващ на курсисти без предварителна подготовка в областта на базите данни, да усвоят пълноценно езика SQL.

Теми

 • Основни понятия свързани с базите данни
 • Модел на учебната база данни
 • DML и DDL заявки
 • Четене на данни със SELECT заявки
 • Оператори за филтриране на данни
 • Свързване на таблици в SELECT заявки
 • Оператори за извършване на изчисления
 • Вградени функции за работа с дати, текст и числа
 • Извършване на изчисления с агрегатни функции
 • Добавяне на данни с INSERT заявки
 • Промяна на данни с UPDATE заявки
 • Изтирване на данни с DELETE заявки

Интересувате се от курса?

Включете се в предстоящото обучение SQL & PowerBI Анализ на данни, част от което е това обучение, Начало: 9 септември (понеделник), 19:00 часа

Включете се