Курс Проектиране на бази данни | Курсове по Бази данни, SQL курсове

Проектиране на бази данни | Database Design

Курс Проектиране на бази данни (Database Design)

В курса Проектиране на бази данни  (Database Design) се изучават  подходите и методите за  създаване на бази данни с оптимална структура и организация. Разглежданите в курса въпроси и проблеми играят ключова роля в разработката на ефективни бизнес приложения и уеб сайтове.


За курса


Курсът „Проектиране на бази данни  (Database Design)“ е практически и в процеса на обучение се разглеждат множество примери с приложение при разработката на приложен и бизнес софтуер както и на динамични уеб сайтове.

За пълноценно усвояване на учебния материал в курса, са необходими знания и умения за работа с SQL заявки и бази данни.

Модулът е част от пакета SQL. Управление и проектиране на бази данни.


Теми

 • моделиране на бизнес данни
 • диаграми „същност-релация“ (entry-relationship)
 • декомпозиция на данни и ключови полета
 • функционални зависимости между данните
 • нормализиране на бази данни
 • връзки между таблици и управление на цялостта на данните
 • архитектура на приложенията за бази данни


Продължителност и цена

Делничен курс
 • Продължителност: 3 седмици
 • Цена :  122,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Съботно-неделен курс:
 • Продължителност: 2 седмици
 • Цена на курса: 122,00 лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти


Интересувате се от курса?

Включете се в Workshop: Проектиране на бази данни, начало: 16 юни от 14:00.