Курс Проектиране на бази данни | Курсове по Бази данни, SQL курсове

Проектиране на бази данни | Database Design

Курс Проектиране на бази данни (Database Design)

В курса Проектиране на бази данни  (Database Design) се изучават  подходите и методите за  създаване на бази данни с оптимална структура и организация. Разглежданите в курса въпроси и проблеми играят ключова роля в разработката на ефективни бизнес приложения и уеб сайтове.

За курса

Курсът „Проектиране на бази данни  (Database Design)“ е практически и в процеса на обучение се разглеждат множество примери с приложение при разработката на приложен и бизнес софтуер както и на динамични уеб сайтове.

За пълноценно усвояване на учебния материал в курса, са необходими знания и умения за работа с SQL заявки и бази данни.

Модулът е част от пакета SQL. Управление и проектиране на бази данни.

Теми

  • моделиране на бизнес данни
  • диаграми „същност-релация“ (entry-relationship)
  • декомпозиция на данни и ключови полета
  • функционални зависимости между данните
  • нормализиране на бази данни
  • връзки между таблици и управление на цялостта на данните
  • архитектура на приложенията за бази данни

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?