Бази Данни | Курсове по Бази данни, SQL курсове

Курсове Бази Данни

Курсове за Бази данни - от начинаещи до експерти

Въведение в SQL | Introduction to SQL
В курса "Въведение в SQL / Introduction to SQL" се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за[...]
SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети | SQL Data Analysis and Reporting
SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети (Business intelligence Data reporting)  Анализът на данни, свързани с дейността на[...]
Програмиране на PL/SQL | PL/SQL Programming
Kурсът “Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)” е естествено продължение на курса "PL/SQL за програмисти и администратори"  и основната му цел е да затвърди[...]
PL/SQL за програмисти и администратори | Oracle PL/SQL Programming
Курсът "PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)"  е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни[...]
NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications
Курсът NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications има  за цел придобиването на знания и практически[...]
Проектиране на бази данни | Database Design
В курса Проектиране на бази данни  (Database Design) се изучават  подходите и методите за  създаване на бази данни с оптимална структура[...]

Вижте и следните категории курсове:

Интересувате се от курсовете? Изпратете ни запитване. Ще върнем подробна информация и ще съдействаме с персонална консултация.