Курсове по Бази данни - Devise Expert - Учебен център

Курсове и обучения по SQL, PL/SQL, анализ на данни и проектиране на бази данни
Стани SQL ЕКСПЕРТ

Стартиращи обучения

SQL & PowerBI | Анализ на данни, комбинирано обучение, Начало: 9 септември, понеделник 19:00

PowerBI Desktop| Анализ на данни, Начало: 28 септември, събота 10:00

КУРСОВЕ


Програмата на курсовете по SQL се състои от комбинирани обучения, които се провеждат в удобна и гъвкава за активно учещите и работещи клиенти форма. Дизайнът на обучението обхваща области свързани със създаването и управлението на бази данни, анализ на бизнес данни , програмиране на PL/SQL, проектиране на бази данни.

Десетки примери и проиграни в практиката проблемни ситуации.

Неограничен достъп до видео материали и уроци, посветени на базите данни

Коментари, съвети, препоръки, задачи  от ментор с много опит и страст в областта на SQL


Въведение в SQL | Introduction to SQL
В курса "Въведение в SQL / Introduction to SQL" се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за[...]
SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети | SQL Data Analysis and Reporting
SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети (Business intelligence Data reporting)  Анализът на данни, свързани с дейността на[...]
Програмиране на PL/SQL | PL/SQL Programming
Kурсът “Програмиране на PL/SQL (PL/SQL Programming)” е естествено продължение на курса "PL/SQL за програмисти и администратори"  и основната му цел е да затвърди[...]
PL/SQL за програмисти и администратори | Oracle PL/SQL Programming
Курсът "PL/SQL за програмисти и администратори (Oracle PL/SQL Programming)"  е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни[...]
NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications
Курсът NoSQL: Бази данни за интернет приложения | NoSQL Databases for Web Applications има  за цел придобиването на знания и практически[...]
Проектиране на бази данни | Database Design
В курса Проектиране на бази данни  (Database Design) се изучават  подходите и методите за  създаване на бази данни с оптимална структура[...]
ISO 9001:2015

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.


Дикран Хачикян

Devise Expert

Лектор

С изключителни знаният и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.